PO- PÁ 10:00 - 18:00 : +420 705 105 351

Mediace

Řešíte konflikt v osobním, rodinném nebo pracovním životě a nechce se vám nechat spor dojít až k soudu? Pak je pro vás vhodným řešením mediace.

Co si pod mediací představit?

Mediace je forma alternativního řešení sporů za pomoci prostředníka, nestranného mediátora. Cílem mediace je najít řešení konfliktu, které uspokojí obě znesvářené strany. V případě soudního sporu se musíte podřídit autoritativnímu rozhodnutí soudu, navíc soudní proces probíhá velmi formálně a obvykle trvale naruší vaše vztahy s protistranou. Při mediaci rozhodují o výsledku obě strany, mediace nemá jen jednoho vítěze – vítězí obě strany, protože dospějí k vzájemné dohodě, kterou mohou a chtějí akceptovat. Mediátor vám pomůže překonat komunikační bariéry a negativní emoce. Budete mít možnost ujasnit si svoje požadavky, uslyšíte, jaká očekávání má druhá strana sporu. Dostanete příležitost povědět svůj příběh, vznést námitky a navrhovat vhodná řešení. Mediace je tvůrčí proces, kterým vás mediátor citlivě provede.

Jaké jsou hlavní výhody mediace?

  • Neveřejnost  a mlčenlivost – pokud nechcete veřejně rozebírat rodinné problémy nebo chcete uchovat obchodní tajemství, pak je pro vás mediace dobrou volbou. Vše budete řešit pouze před mediátorem, který je ze zákona vázán mlčenlivostí. Citlivé skutečnosti, které nechcete prezentovat před protistranou, můžete sdělit pouze mediátorovi.
  • Neformálnost – mediace nemá stanovena přesná pravidla. Mediátor vám nebude nic určovat, ani vnucovat. Obě strany sporu mají kontrolu nad celým procesem a aktivně se do něj zapojují.
  • Rychlost – soudní spor se může vléct několik let. Díky mediaci můžete vše uspokojivě vyřešit během několika týdnů (obvykle dvě až tři setkání). K dohodě můžete dokonce dospět už během prvního sezení.
  • Nízké náklady – se soudním řízením jsou spojeny nemalé soudní poplatky a nutnost hradit odměnu advokátovi. Náklady na mediaci jsou výrazně nižší a dělí se o ně obě strany sporu.

V jakých sporech můžu mediaci využít?

  • V rodinných během rozvodu, při dědickém řízení, v mezigeneračních sporech,
  • v pracovních mezi zaměstnanci, s podřízeným či nadřízeným,
  • v obchodních mezi obchodními partnery,
  • v sousedských.

Co když protistrana nechce dohodu dodržet?

Dohoda stran vzešlá z mediace není přímo vykonatelná. Naše firma však má k dispozici zázemí z řad notářů a jako nadstandardní službu nabízíme možnost sepsání dohody formou notářského zápisu s přímou vykonatelností, takže v případě neplnění lze požádat exekutora o výkon rozhodnutí.