PO- PÁ 10:00 - 18:00 : +420 705 105 351

Svěřenské fondy

Co to je svěřenský fond?

Svěřenský fond je soubor majetku vyčleněný z vlastnictví zakladatele fondu, určený ke zvláštnímu účelu a spravovaný jmenovanou osobou (správcem) ve prospěch obmyšleného (beneficienta). Majetek přestává být vlastnictvím zakladatele a stává se spravovaným majetkem bez vlastníka, plně anonymním.

__________________________

Důležité jsou tři subjekty:

Zakladatel (jakákoliv fyzická či právnická osoba), který si určí, jaký majetek vloží do svěřenského fondu a jak s ním má být následně nakládáno.

Správce, který o majetek fondu pečuje, zapisuje se do veřejných seznamů a má na starosti veškerou administrativu s fondem související.

Obmyšlený (beneficient), člověk, který z fondu profituje – má z něj prospěch a zisk. Zakladatel fondu může jako beneficienta určit kohokoliv, včetně sebe samého.

___________________________

Za jakým účelem můžu svěřenský fond založit?

 • Ochrana majetku – majetek ve svěřenském fondu nemůže být předmětem exekuce, ochráníte ho před riziky plynoucími z podnikání a ani ho nemůže nikdo lehkovážně utratit.
 • Dědictví – máte plně pod kontrolou převod majetku na další generace, můžete jasně určit podmínky, za kterých bude váš majetek dědicům předán.
 • Diskrétnost a ochrana soukromí – majetek nebude nadále spojován s vaší osobou, všude bude vystupovat pouze správce fondu. Nemusíte se tak například obávat o svou bezpečnost.
 • Rozmnožování majetku – pověřený správce se může za vás věnovat investicím  a zajistit z majetku fondu příjemný výnos, který si můžete nechat pravidelně vyplácet. Zhodnotíte tak své úspory a zajistíte do budoucna sebe i svou rodinu.
 • Náhrada předmanželské smlouvy – díky fondu můžete lépe uspořádat své majetkové záležitosti před uzavřením sňatku.

Jak bude vypadat vaše spolupráce s námi při založení svěřenského fondu?

 • Nejprve zkonzultujeme, zda je pro vás založení svěřenského fondu vhodné. Zanalyzujeme veškeré možné situace a navrhneme konkrétní řešení.
 • Sestavíme funkční status svěřenského fondu – velmi důležitý krok, neboť jen pečlivé nastavení všech podmínek vám dá jistotu, že se s majetkem bude nakládat přesně podle vašich představ.
 • Vypracujeme smlouvu o svěření majetku správci, zajistíme profesionálního správce, případně spolusprávce, pokud je správcem sám zakladatel, doporučíme dohlížitele na správce.
 • Založíme fond ve spolupráci s notářem.
 • Zajistíme veškerou potřebnou administrativu, fond zaregistrujeme, komunikujeme se státní správou.
 • Poskytneme profesionální správu vašeho fondu.

Nabízíme rovněž poradenství k již existujícímu svěřenskému fondu, můžeme zkontrolovat jeho nastavení a poskytnout návrhy řešení v případě zjištění nedostatků. Stejně tak nabízíme rovněž dohled nad správcem Vašeho fondu anebo administraci Vašeho svěřenského fondu (přípravu veškerých dokumentů, administrativní podporu apod.)

Proč my?

Vlastníme certifikaci pro svěřenské správce u Komory svěřenských poradců a správců ČR. Spolupracujeme s Komorou svěřenských poradců a správců ČR.

Publikujeme odborné články o problematice svěřenských fondů.

Vždy pro vás najdeme nejvhodnější řešení a pomůžeme vám vyvarovat se chyb.