PO- PÁ 10:00 - 18:00 : +420 705 105 351

Vyjednávání

S vyjednáváním se v běžném životě setkáváme velmi často. Jedná se o jednu ze základních metod komunikace, při které se setkávají dvě strany s rozdílnými představami, názory a zájmy a snaží se dohodnout na společném řešení konkrétní situace.

Vyjednáváme v zaměstnání, s obchodními partnery, s různými zájmovými skupinami nebo v rámci rodiny.

Umíte vyjednávat?

Do vyjednávání se samozřejmě můžete pustit zcela samostatně, ale ne každý si uvědomuje, že správné vyjednávání má svá pravidla a různé strategie a k úspěchu je zapotřebí ovládat i vyjednávací dovednosti. Základní chybou je pustit se do vyjednávání bez přípravy a bez představy, jak komunikaci povedeme. Zjistili jste si všechna dostupná fakta? Jste připraveni na všechny argumenty, které může druhá strana použít? Co uděláte, když nebude protistrana souhlasit s žádným vaším návrhem? Jste připraveni na to, že se vás bude druhý snažit zastrašit nebo zavést do slepé komunikační uličky?

S čím mi může pomoct profesionální vyjednavač?

  • Odborník ovládá nejrůznější vyjednávací techniky a je schopný je efektivně uplatnit a usnadnit dosažení cílů ve vyjednávání.
  • Zjistí společné a rozdílné zájmy stran sporu a pomůže ujasnit, co si strany vzájemně mohou nabídnout.
  • Nastaví pravidla vyjednávání tak, aby se omezily třecí plochy mezi stranami.
  • Umožní nahlédnout problém i z jiných úhlů pohledu a zaměří komunikaci na hlavní téma.
  • Umí položit ve správný čas ty správné otázky, ví, které informace má v dané fázi vyjednávání použít.
  • Cíleně vede komunikaci tak, aby umožnila dosažení optimální dohody

Co nabízíme?

Ovládáme různé vyjednávací taktiky, díky kterým zvyšujeme šanci na úspěch vyjednávání. Umíme takzvané měkké vyjednávání i tvrdé vyjednávání.

  • Měkké vyjednávání: cílem je dosažení dohody, charakteristický je měkčí přístup jednání, úsilí o zachování dobrých vztahů a snaha neprosazovat své představy za každou cenu.
  • Tvrdé vyjednávání: cílem je zvítězit nad protivníkem, upřednostnit dohodu výhodnou pro nás, používá se tvrdý přístup v jednání a vytváření nátlaku.

Věnujeme se zejména rodinnému vyjednávání a vyjednávání v občanských a obchodních věcech, po dohodě možné i jiné.